Proiectele mele

Împreună pentru o comunitate mai bună

Am dedicat timp și energie pentru a dezvolta proiecte care aduc beneficii comunității noastre. Aici poți să afli mai multe despre inițiativele noastre actuale si viitoare, care au scopul de a face din Bradu un loc mai bun pentru toți locuitorii săi.

Modernizare străzi
 • Strada Triumf – asfaltare, canalizare pluvială
 • Strada Zambilei - asfaltare, canalizare pluvială
 • Strada Garoafei - asfaltare, canalizare pluvială
 • Strada Viorelelor - asfaltare, canalizare pluvială
 • Strada Bucovina - asfaltare, canalizare pluvială
 • Strada Lămâiței - asfaltare, canalizare pluvială
 • Strada Cireșului – asfaltare, canalizare pluvială și amenajare acces în DN65B
 • Strada Zorilor și drumul lateral - asfaltare, canalizare pluvială
 • Strada Medeleni - asfaltare, canalizare pluvială
 • Strada Privighetorii - asfaltare, canalizare pluvială și construire pod
 • Strada Căliman - asfaltare, canalizare pluvială și construire pod
 • Strada Petuniilor – întregirea carosabilului cu asfalt
 • Strada Merilor - întregirea carosabilului cu asfalt
 • Strada Soarelui – frezare asfalt, turnare strat nou asfalt
  - Strada Pinului - frezare asfalt, turnare strat nou asfalt
Mai mult..
Introducere canalizare pluvială
 • Strada Pinului
 • Strada Unității
 • Strada Andrei Alexandru – pe toată lungimea străzii, pe ambele sensuri (stânga, dreapta)
Mai mult..
Introducere canalizare menajeră și stații de pompare
 • Strada Măslinului + racorduri la limita de proprietate
 • Strada Matei Gabriel + racorduri la limita de proprietate
 • Strada Unității + racorduri la limita de proprietate + stație de pompare
 • Strada Frasinului + racorduri la limita de proprietate + stație pompare
 • Strada Tineretului + racorduri la limita de proprietate + stație pompare
 • Strada Lavandei + racorduri la limita de proprietate
 • Strada Piersicului + racorduri la limita de proprietate
 • Strada Morocești + cu racorduri la limita de proprietate
Mai mult..
Introducere rețea alimentare cu apă
 • Strada Unității + branșamente la limita proprietății
 • Strada Lavandei + branșamente la limita proprietății
 • Strada Piersicului + branșamente la limita proprietății
 • Strada Morocești + branșamente la limita proprietății
Mai mult..
Amenajare trotuare
 • Strada Gării – Pe ambele sensuri (stânga/dreapta) acolo unde a fost introdusă canalizarea pluvială
 • DJ 659 între Str. Buna Vestire și Drumul Scoarței–pe partea stângă acolo unde a fost inrodusă canalizarea pluvială
 • DJ 659 între fosta moară și Pasarela DN 65B – pe partea dreaptă acolo unde a fost introdusă canalizarea pluvială
Mai mult..
Modernizare drum perimetral lac Podeanca

În zona lacului Podeanca (Parpaliță) vor fi efectuate lucrări de modernizare prin amenajarea de trotuare în jurul lacului cu iluminat pietonal și crearea drumului perimetral lacului.

Mai mult..
Modernizare drum acces în jurul lacului

Construire trotuare cu montarea de bănci, plante decorative și arbori, precum și amenajarea unui spațiu de recreere/loc joacă.

Mai mult..
Turnare ziduri de sprijin lac Militărești

Un zid de sprijin este o construcţie stabilă, ce susţine sau întăreşte un masiv de pământ. Trebuie să fie suficient de puternic pentru a suporta presiunea orizontală dată de greutatea solului. Acesta împiedică alunecările de teren, eroziunea sau prăbuşirea unui mal.

Mai mult..
Foraj puț lac Militărești și amenajare fântână publică

Forarea unui puţ în zona lacului Milităreşti şi amenajarea unei fântâni publice.

Mai mult..
Construire pod Strada Rafinăriei

Demolare pod existent și construire pod nou cu o deschidere mai mare pentru a preveni inundațiile din zonă

Mai mult..
Alte investiții:
 • Pavare cu tartan terenul de sport din spatele dispensarului
 • Amenajare alei pietonale la lacul Buna Vestire – pe partea dreaptă, cu acces din strada Medeleni
 • Amenajare loc de joacă – Lacul Ilma
  - Amenajare loc fitness – Lacul Ilma
Mai mult..
Investiții realizate din fonduri nerambursabile
 • Centru de zi pentru copii cu dizabilități
 • Construire sediu administrativ
 • Exindere rețea apă și canalizare pe străzile:
 • Strada Cedrului
 • Strada Cireșului
 • Strada C.E.T-ului
 • Strada Freziei
 • Strada Inului
 • Strada Salviei
 • Strada Caisului
 • Drumul Scoarței lateral
 • Strada Ghioceilor
 • Strada Morocești
 • Strada Prof. Maria Vișan
Mai mult..
Alte lucrări ce vor fi demarate în acest an:
 • Introducere canalizare pluvială Strada Cornului (stânga/dreapta)
 • Introducere canalizare pluvială DJ 659 Strada Afinului – Strada Buna Vestire (pe partea dreaptă)
 • Introducere canalizare pluvială Pasarelă DN 65B – Aleea Neajlov (pe partea dreaptă)
Amenajare trotuar pe Strada Gheorghe Georgescu – acolo unde a fost introdusă canalizarea pluvială
Mai mult..
Iluminat public:
 • Înlocuirea a 200 lămpi vechi cu sodiu cu unele moderne, LED.
 • Extindere iluminat public pe Strada Cireșului
Mai mult..
Lucrări planificate în funcție de disponibilitatea fondurilor de la bugetul local:
 • Strada Sabin Iliescu – introducere canalizare pluvială
 • Strada Chitop – introducere canalizare pluvială
 • Strada Ene Voachin – introducere canalizare pluvială
Mai mult..
Lucrările de modernizare începute

Lucrările de modernizare începute la lotul de 14 străzi finanțate prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, vor continua în lunile următoare (Martie sau Aprilie) în funcție de condițiile meteorologice.

Mai mult..

Pentru mine, comuna Bradu este acasă

Pentru mine,
comuna Bradu
este acasă

Dacă vrei să afli mai multe despre cine sunt și cum lucrez pentru comunitatea noastră, apasă pe butonul de mai jos.